Get Adobe Flash player

 

Jak już wcześniej wspomniałam, mowa jest czynnością, której dziecko musi się nauczyć. Jest procesem złożonym i wieloetapowym, wymagającym ciągłej troski ze strony rodziców i nas logopedów.

Chciałabym tą publikacją przedstawić Państwu, najważniejsze okresy w rozwoju mowy dziecka i zaintersować sprawami, które często umykają naszej uwadze , a są tak istotne dla prawidłowego kształtowania się mowy.

Wczesna opieka logopedyczna zajmuje się rozwojem mowy dziecka już od momentu poczęcia. Wszak już w łonie matki (okres prenatalny) dziecko przygotowuje się do mówienia. Poprzez połykanie wód płodowych i ssanie kciuka rozwija motorykę ustno - twarzową. Jest to również czas, gdy u dziecka rozwija się organ słuchowy i ucho. Prawidłowy słuch jest niezbędnym warunkiem odbioru mowy. W okresie prenatalnym dziecko jest zdolne do odbioru bodźców akustycznych, rozpoznaje melodię, akcent i rytm. Szczególnie dobrze słyszy i rozpoznaje głos matki i uderzenia jej serca. I najważniejsze - w tym okresie kształtuje się mózg i drogi nerwowe. Prawidłowy , niczym nie zakłócony rozwój płodu zwykle kończy się urodzeniem zdrowego noworodka, który jest w stanie samodzielnie funkcjonować : oddychać, przyjmować pokarm, spać, odpowiednio reagować na bodżce. Taki noworodek demonstruje szereg odruchów ( odruch ssania, połykania, wysuwania języka, kąsania i żucia), które w znaczny sposób usprawniają i doskonalą funkcje narządu artykulacyjnego.

 


PAMIĘTAJ!

Między 6. i 7. miesiącem życia odruch ssania słabnie i jest stopniowo zastępowany przez ruchy żucia, co wiąże się z nowym sposobem karmienia. Ważne jest, aby już wtedy dziecko jadło z łyżeczki lub samodzielnie odgryzało kawałki pożywienia. Gryzienie i żucie pokarmu jest podstawą prawidłowego jedzenia i pomaga w rozwoju narządów mowy ( usprawnia motorykę żuchwy, warg i języka jak również zapobiega wadom zgryzu).


 

Wiek przedszkolny ( 3. -6. rok życia ) jest okresem najintensywniejszego rozwoju mowy. Należy zatem umiejętnie wspomagać ten rozwój , aby dziecko rozpoczynające naukę szkolną mówiło poprawnie pod względem fonetycznym, gramatycznym i składniowym oraz posługiwało się bogatym słownictwem.

Dziecko w tym wieku uczy się głównie poprzez gry i zabawy dydaktyczne. Proponuję , aby włączyć je również w zakres ćwiczeń logopedycznych. Stosując metodę zabawową usprawniamy motorykę narządów mowy, ćwiczymy pamięć, logiczne myślenie, percepcję wzrokową i słuchową, sprawność grafomotoryczną. Nie zapominajmy o wspólnym czytaniu bajek, opowiadaniu historyjek obrazkowych, śpiewaniu piosenek ortofonicznych, recytowaniu wierszyków i rymowanek. Świetnie sprawdzą sie tutaj zabawy z elementami dramy (teatrzyki), zabawy paluszkowe , zabawy dźwiękonaśladowcze, wierszyki do rysowania.

 


PAMIĘTAJ!

Jeżeli chcesz nauczyć swoje dziecko poprawnie mówić musisz dać mu wzór poprawnej wymowy , czyli musisz przestrzegać obowiązujących norm dotyczących wymowy .

Jeżeli Twoje dziecko ma problemy z mówieniem zgłoś się do logopedy. Nieprawidłowa wymowa często prowadzi do dysleksji , czyli specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, które są najczęstszą przyczyną niepowodzeń szkolnych.